Nieuws

300_prins_hendrik.jpg

Van de Nederlandse Zeevarenden Centrale hebben wij een brief mogen ontvangen dat zij van de Stichting Pr. Hendrik een gift hebben gekregen om de vele vrijwilligers van de zeemanshuizen in Nederland te bedanken voor hun inzet en om het vol te houden. Juist ook in zorgelijke tijden als nu, nu het Coronavirus nog steeds onder ons is. Op die manier willen zij de vrijwilligers bedanken voor de wijze waarop zij zich hebben ingezet voor de zeevarenden die vanuit de gehele wereld onze havens aandoen en waarvan velen het als heel erg fijn ervaren dat er een zeemanshuis is waar zij welkom zijn.

Fantastisch dat er chauffeurs zijn die hen willen ophalen van boord. Vrijwilligers voor en achter de bar die gastvrijheid bieden en een open oor en oog bieden. En natuurlijk ook de bestuurders die het mogelijk maken om de begroting zoveel mogelijk sluitend te krijgen. En dat valt niet altijd mee, zeker niet in Corona tijden!

Om allen te bedanken voor hun betrokkenheid, hun inzet, veelal belangeloos want voor de enkele beroepswerkers geldt hetzelfde; je moet wel echt om mensen geven, het hart op de goede plek hebben, wil jij je zo inzetten voor de medemens.

Het Pr. Hendrikfonds heeft als doel om een bijdrage te leveren aan projecten die zich inzetten voor de Nederlandse zee- en binnenvaart en projecten die bijdragen aan het welzijn van zeevarenden. En nu krijgen wij, via de Nederlandse Zeevarenden Centrale ook een teken van waardering om door te geven aan onze vrijwilligers. Wij zullen deze maand deze afgeven bij onze vrijwilligers, maar namens hen zeggen wij nu al; hartelijk bedankt!

 300_nzc.jpg