Vaccinatie zeevarenden

Uitbreiding werkingssfeer Nederlands programma voor Covid-19-vaccinatie zeevarenden 

 

Vanaf woensdag 1 september 2021 wordt de werkingssfeer van het Nederlandse COVID-19 vaccinatieprogramma voor zeevarenden uitgebreid naar alle zeevarenden die werken op schepen die de havens van Delfzijl-Eemshaven, Amsterdam-IJmuiden, Rotterdam-Dordrecht-Moerdijk en Vlissingen Terneuzen aandoen. De nationaliteit van de zeevarende of de registratie (vlag) van het schip vormen geen beperking. Echter zeevarenden die werken op vissersvaartuigen (met uitzondering van trawlers), overheidsvaartuigen, jachten en schepen die geen internationale reizen maken zijn van deelname aan het programma uitgesloten. De vaccinatie wordt uitgevoerd door de Arbo Unie.

 

Afspraken voor vaccinatie kunnen alleen worden gemaakt door werkgevers of scheepsagenten die in Nederland zijn gevestigd. Om afspraken voor vaccinatie te kunnen maken dienen partijen eerst een account aan te maken, wat hier kan worden gedaan. Door het aanmaken van het account gaat men akkoord met de voorwaarden en tarieven die door de Arbo Unie worden gehanteerd en wordt men door laatstgenoemde erkend als zakelijke relatie. De geldende procedures – de Algemene Informatie en Deel I (Nederlandse zeehavens) – zijn te downloaden van de KVNR-website.

 

Vaccinatie op Schiphol blijft alleen beschikbaar voor zeevarenden die op Nederlandse schepen werken (schip of scheepsmanager geregistreerd in Nederland). De vaccinatie wordt uitgevoerd door KLM Health Services. De geldende procedures – de Algemene Informatie en Deel II (luchthaven Schiphol) – zijn te downloaden van de KVNR-website.

 

In geval van vragen kunt u een e-mail sturen naar :  oktovaccinate@kvnr.nl